להבי בימטאל FEMI למסורי סרט מכניים  

רחוב נחל פולג 3, אזור התעשייה יבנה, טלפון 08-9320202.

כל הזכויות שמורות ®